WWW Krynica 2011
Patronat medialny
Patroni medialni
Kontakt - konto Bankowe

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Komitet Organizacyjny Konferencji "KRYNICA 2011"
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Rzeszowska
ul. Poznańska 2, 35-084 Rzeszów, skr. poczt. nr 85


NIP: 813-02-66-999

e-mail:krynica2011@prz.edu.pl
tel:+48 17 865 1701
tel:+48 17 865 1519
tel./fax:+48 17 865 1156


Konto Bankowe:

Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszow, ul. W. Pola 2
Bank:Bank PEKAO S.A. II O/Rzeszów
Nr konta:29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
Swift Code:PKOPPLPW (wpłaty z zagranicy)
Dopisek:Krynica2011
Organizatorzy
Organizatorzy
Sponsor tytularny
EC
Sponsor specjalny
specjalny
Sponsor główny
główny
© Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej - Administrator